สืบสวน

ผลงานของ David Martin ค่ะ นิยายสืบสวนที่แตกต่างจากคนเขียนคนอื่นชนิดที่คาดเอาต่อไปไม่ได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง