มิถุนายน 2009

พุทธธรรม เป็นหนังสือธรรมะที่เขียนโดยพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) หนังสือเล่มนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นตำราทางพุทธศาสนาที่ทรงคุณค่าเล่มหนึ่งในปัจจุบัน เทียบได้กับหนังสือคู่มือมนุษย์ หรือว่า แก่นพุทธศาสน์ของท่านพุทธทาส

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดทำหนังสือนำเที่ยวชื่อ ๑๒ เดือน ๗ ดาว ๙ ตะวัน เพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่สามารถเทียวได้ทั้งปี และเน้นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามในยามกลางคืน และยามกลางวัน โดยมีทั้งที่เป็นหนังสือจริง ๆ และในรูปของ PDF ใครสนใจหนังสือจริง ๆ ลองโทรติดต่อ ททท. ที่หมายเลข 1672 นะครับเพื่อขอรับได้ฟรี