กรกฎาคม 2010

ช่วงนี้เป็นช่วงลดราคาแข่งกันขอ […]

ตอนไปดู Alice in Wonderland ได […]

หลังจากที่บาร์นแอนด์โนเบิลเปิดตัวร้านขายอีบุ๊คของตัวเอง (ข่าวเก่า) พร้อมกับเครื่องอ่าน Nook ไปนานแล้ว บอร์เดอรส์ซึ่งเป็นเครือข่ายร้านหนังสือขนาดใหญ่อีกเจ้าหนึ่งของสหรัฐก็ได้เปิดร้านหนังสืออีบุ๊คเช่นกัน

ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ พิจารณาความเป็นมาและเป็นไปของ นปช. โดยมองจากมุมความเคลื่อนไหวทางสังคมโดยรวมได้น่าสนใจ คนที่เกลียดเสื้อแดงอาจไม่ชอบใจนัก แต่ผมคิดว่าเกลียดหรือไม่ ก็ควรฟังแนวคิดของเขา

ลังจากบาร์นส์แอนด์โนเบิลได้ลดราคา Nook เหลือเพียง $149 และ $199 สำหรับรุ่น Wifi และ Wifi+3G ตามลำดับ ตามด้วยอะมาซอนก็ลดราคา Kindle 2 เหลือเพียง $189 ตามข่าวก่อนหน้านี่แล้ว โซนี ซึ่งมีเครื่องอ่านอีบุ๊คในมือสามรุ่นคือ Pocket, Touch และ Daily edition ก็ได้ลดราคาเครื่องอ่านทุกรุ่นเหลือเพียง $149, $169 และ $199 ตามลำดับ