สิงหาคม 2009

หนังสือคู่มือมนุษย์เป็นหนังสือธรรมะที่ได้รับการยอมรับทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศว่าเป็นหนังสือที่อธิบายถึงแก่นและสิ่งที่เราควรรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธ เป็นหนังสือที่อธิบายตรงไปตรงมาถึงสิ่งที่เป็นศาสนาพุทธ และสิ่งที่ไม่เป็นศาสนาพุทธ และเป็นหนังสือที่ชาวพุทธทุกคนควรจะได้อ่านอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต

หนังสือโคลงโลกนิติเป็นหนังสือที่รวมคำสอนดี ๆ ในรูปแบบของโคลงภาษิตที่มีความสละสลวยงดงามตามแบบภาษาไทย สามารถอ่านได้ทั้งเพื่อชมความงาม หรือว่ารับปัญญา

โซนีขึ้นชื่อมากในการใช้รูปแบบม […]

พึ่งแนะนำหนังสือ สันโดษ…เคล็ดลับของความสุข ไปไม่นาน อ.ดร.กิตติ ์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ส่งหนังสือของอาจารย์มัตซูโอะมาให้อีกเล่ม เป็นหนังสือที่มีชื่อสั้น ๆ แค่ว่า โชคดี

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มเล็ก ๆ ใช้เวลาอ่านผ่านไม่เกินสิบห้านาทีแต่เนื้อหาข้อคิดในหนังสือเล่มนี้อาจจะเปลี่ยนชีวิตของท่านไปชั่วชีวิต เคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมเราถึงต้องอยากได้โน้นได้นี่ มีโทรศัพท์แล้วก็ต้องมีรุ่นที่ใหม่ ๆ ขึ้นไปอีก เพื่อนมีรถ เราก็ต้องมีรถเหมือนเขาถึงจะมีความสุข