พฤษภาคม 2010

มณฑลบูรพา เป็นบทความแนวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาณานิคมของไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง

ส่วน นาฬิกากับอำนาจที่มองไม่เห็น พิจารณาว่าคนเราให้ความสำคัญแก่เวลาอย่างไร โดยเฉพาะความหมายเบื้องลึก สัญลักษณ์

ตั้งแต่มีเครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ใช้ ผมอ่านหนังสือภาษาอังกฤษจบไปหลายเล่ม ทำให้รู้สึกอยากอ่านหนังสือภาษาไทยบนเครื่องนี้บ้าง แต่เท่าที่หาได้มีน้อยเหลือเกิน ทำขึ้นมาจากวรรณคดีโบราณก็อ่านไม่สนุก จะทำอย่างไรดี