มกราคม 2010

สวัสดีปีใหม่ครับ

ผมทดลองทำหนังสือ epub ภาษาอังกฤษขึ้นมาเล่มหนึ่ง เนื้อหาเป็นบทบรรยายเรื่อง History of Modern Astrononmy in Thailand