ธันวาคม 2009

คุณ Alilas มาขอไว้บนเว็บบอร์ดน […]

หลังจากที่ได้มีโอกาสรีวิว Sony […]

หนังสือเล่มเล็ก ๆ เล่มนี้ รวบรวมใจความสำคัญทั้งหมดของพระศาสนาเอาไว้ เหมาะสำหรับคนทั่วไปที่สนใจในพระศาสนา แต่ไม่อยากอ่านหนังสือยาว ๆ หรือคนที่อยากได้คู่มืออ้างอิงหลักการสำคัญ ๆ ของพระศาสนา

เมื่อก่อนเคยอ่านหนังสือ เล่าเรื่องในไตรภูมิพระร่วง ของเสฐียรโกเศศ เวลากล่าวถึงป่าหิมพานต์ หรือเมืองสวรรค์ ผู้แต่งชอบอ้างถึงเรื่องสมบัติอมรินทร์บ่อยๆ จนสงสัยว่าสมบัติอมรินทร์คืออะไร ต่อมาจึงได้ไปเห็นว่าเป็นนิทานคำกลอนของเจ้าพระยาพระคลัง (หน)

อีอิงค์ (E Ink) เป็นเทคโนโลยีก […]

ผมทำหนังสือสำหรับเครื่องอ่าน ebook ในรูปแบบ pdf เป็นเรื่อง พระราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จประพาสลำน้ำมะขามเฒ่า เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับ จดหมายนายทรงอานุภาพ เล่าเรื่องเสด็จประพาสต้นครั้งแรก พระนิพนธ์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (ซึ่งความจริงเล่าถึงหลายครั้งต่อมาด้วย)