ธันวาคม 2009

ากข่าวเก่าที่โซนีเตรียมเปลี่ยนรูปแบบหนังสืออีเล็คทรอนิคส์ของตัวเองจาก LRF/LRX ซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะของโซนีมาเป็น ePub ซึ่งเป็นมาตรฐานเปิดของอะโดบี (Adobe)  ในวันที่ 11 ธันวาที่จะถึงนี้ โซนีก็ประกาศเปลี่ยนชื่อร้านหนังสือของตัวเองจาก Sony eReader มาเป็น Sony Reader Store

พระยาตรัง นอกจากจะเป็นกวีฝีปากคมแล้ว ยังเป็นนักค้นคว้าสะสมวรรณคดีโบราณอีกด้วย ถ้าเราไม่มีพระยาตรัง เราก็จะไม่รู้จักโคลงเบ็ดเตล็ดของศรีปราชญ์ เช่น “แหวนนี้ท่านได้แต่    ใดมา …” หรือ “ธรณีภพนี้เพ่ง    ทิพยาน หนึ่งรา …”

นี่ก็เป็นอีกเรื่องที่คุณ visan […]

พระยาตรังเป็นกวีในยุคต้นรัตนโกสินทร์ มีฝีปากคมคายมาก เสียดายที่งานเขียนของท่านเป็นโคลงที่ใช้คำโบราณหลายคำ ทำให้อ่านยาก คนทั่วไปเลยไม่ค่อยรู้จัก ต้องตั้งใจอ่าน เปิดพจนานุกรมบ่อยๆ จึงจะเข้าใจ แต่เมื่อเข้าใจแล้วจะต้องทึ่งในความงดงามของถ้อยคำและความหมายของพระยาตรัง