กันยายน 2009

ควบคู่ไปกับหนังสือ คู่มือมนุษย์ ของท่านพุทธทาส ท่านเองยังมีหนังสืออีกเล่มที่ได้รับการยอมรับว่าอธิบายว่า”อะไรคืออะไร”ในศาสนาพุทธได้เป็นอย่างดี หนังสือเล่มนั้นคือ แก่นพุทธศาสตร์ สำหรับหนังสือเล่มนี้ เป็นการรวมบทความสามเรื่องที่สำคัญในพุทธศาสนาคือ ใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนา ความว่าง และ วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นอยู่ด้วยความว่าง

หลาย ๆ คนคงรู้จักนิทานเรื่องอะลาดินกับตะเกียงวิเศษ อาลีบาบา หรือว่าจอมสลัดซินแบด ซึ่งนิทานเหล่านี้ก็เอามาจากหนังสือเรื่อง อาหรับราตรี หรือว่า พันหนึ่งราตรีซึ่งเป็นหนังสือรวมนิทานของทางตะวันออกลาง สำหรับอินเดียวก็มีหนังสือรวมนิทานลักษณะคล้าย ๆ กันก็คือเรื่อง นิทานเวตาล

หลังจากมีข่าวลือมาก่อนหน้านี้ […]