ข่าว

อมาซอนได้เปิดตัวเกมสองเกมสำหรั […]

ช่วงนี้เป็นช่วงลดราคาแข่งกันขอ […]

หลังจากที่บาร์นแอนด์โนเบิลเปิดตัวร้านขายอีบุ๊คของตัวเอง (ข่าวเก่า) พร้อมกับเครื่องอ่าน Nook ไปนานแล้ว บอร์เดอรส์ซึ่งเป็นเครือข่ายร้านหนังสือขนาดใหญ่อีกเจ้าหนึ่งของสหรัฐก็ได้เปิดร้านหนังสืออีบุ๊คเช่นกัน

ลังจากบาร์นส์แอนด์โนเบิลได้ลดราคา Nook เหลือเพียง $149 และ $199 สำหรับรุ่น Wifi และ Wifi+3G ตามลำดับ ตามด้วยอะมาซอนก็ลดราคา Kindle 2 เหลือเพียง $189 ตามข่าวก่อนหน้านี่แล้ว โซนี ซึ่งมีเครื่องอ่านอีบุ๊คในมือสามรุ่นคือ Pocket, Touch และ Daily edition ก็ได้ลดราคาเครื่องอ่านทุกรุ่นเหลือเพียง $149, $169 และ $199 ตามลำดับ

ลังจากบาร์นส์แอนด์โนเบิลได้ประกาศลดราคาเครื่องอ่านอีบุ๊ค Nook ของตัวเองเหลือเพียง $149 สำหรับรุ่นที่มีแต่ Wifi และ $199 สำหรับรุ่น Wifi+3G ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าเครื่องอ่านของบริษัทอื่น ๆ เช่นอะมาซอน และ โซนี ที่มีความสามารถใกล้เคียงกัน

True ได้เปิดตัวร้านอีบุ๊คเป็นเจ้าแรกในเมืองไทย โดยร่วมมือกับ บริษัทนานมีบุ๊คส์ ในฐานะผู้ผลิตหนังสือ และ BenQ ในฐานะผู้ผลิตอีบุ๊ค