ภาษาไทย

ได้รับอีบุ๊คเล่มนี้มาจากสหายสน […]

พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง

โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี

นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์

สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา

คุณ Alilas มาขอไว้บนเว็บบอร์ดน […]

พระยาตรัง นอกจากจะเป็นกวีฝีปากคมแล้ว ยังเป็นนักค้นคว้าสะสมวรรณคดีโบราณอีกด้วย ถ้าเราไม่มีพระยาตรัง เราก็จะไม่รู้จักโคลงเบ็ดเตล็ดของศรีปราชญ์ เช่น “แหวนนี้ท่านได้แต่    ใดมา …” หรือ “ธรณีภพนี้เพ่ง    ทิพยาน หนึ่งรา …”

นี่ก็เป็นอีกเรื่องที่คุณ visan […]

พระยาตรังเป็นกวีในยุคต้นรัตนโกสินทร์ มีฝีปากคมคายมาก เสียดายที่งานเขียนของท่านเป็นโคลงที่ใช้คำโบราณหลายคำ ทำให้อ่านยาก คนทั่วไปเลยไม่ค่อยรู้จัก ต้องตั้งใจอ่าน เปิดพจนานุกรมบ่อยๆ จึงจะเข้าใจ แต่เมื่อเข้าใจแล้วจะต้องทึ่งในความงดงามของถ้อยคำและความหมายของพระยาตรัง