ePub

หลังจากที่โซนีออก Pocket Edition ที่มีราคาต่ำกว่า $200 ไปแล้ว ในตอนนี้ก็มีผู้ผลิตเครื่องอ่านอีบุ๊คที่ราคาต่ำกว่า $150 (ต่ำกว่า 5000 บาท) ออกมาแล้ว

ากข่าวเก่าที่โซนีเตรียมเปลี่ยนรูปแบบหนังสืออีเล็คทรอนิคส์ของตัวเองจาก LRF/LRX ซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะของโซนีมาเป็น ePub ซึ่งเป็นมาตรฐานเปิดของอะโดบี (Adobe)  ในวันที่ 11 ธันวาที่จะถึงนี้ โซนีก็ประกาศเปลี่ยนชื่อร้านหนังสือของตัวเองจาก Sony eReader มาเป็น Sony Reader Store

โซนีขึ้นชื่อมากในการใช้รูปแบบม […]