ไอที

หนังสือ Blognone Yearbook 2008 เป็นหนังสือประจำปีที่เหล่านักเขียนในเว็บไซท์ Blognone ช่วยกันเขียนขึ้นมา ในเล่มมีทั้งการสรุปเหตุการณ์สำคัญทางไอทีในรอบปี รวมถึงการคาดการณ์อนาคตต่าง ๆ ในวงการไอที