True

True ได้เปิดตัวร้านอีบุ๊คเป็นเจ้าแรกในเมืองไทย โดยร่วมมือกับ บริษัทนานมีบุ๊คส์ ในฐานะผู้ผลิตหนังสือ และ BenQ ในฐานะผู้ผลิตอีบุ๊ค