แจกจ่ายหนังสือ

วันก่อนผมเปิดดูหน้ากระดานสนทนาของ weread.in.th พบกระทู้แจกหนังสือชุด ธรรมโฆษณ์ ของพุทธทาสภิกขุ ได้ตามไปดาวน์โหลดมาอ่าน พบว่าส่วนใหญ่เป็น text file ที่สแกนหนังสือแล้วใช้ OCR แปลง ไม่มีการ reformat สำหรับรูปแบบใดเลย ทำให้อ่านยาก เหมาะกับการค้นคว้ายิ่งกว่าจะเอาไว้อ่าน

มณฑลบูรพา เป็นบทความแนวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาณานิคมของไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง

ส่วน นาฬิกากับอำนาจที่มองไม่เห็น พิจารณาว่าคนเราให้ความสำคัญแก่เวลาอย่างไร โดยเฉพาะความหมายเบื้องลึก สัญลักษณ์

ตั้งแต่มีเครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ใช้ ผมอ่านหนังสือภาษาอังกฤษจบไปหลายเล่ม ทำให้รู้สึกอยากอ่านหนังสือภาษาไทยบนเครื่องนี้บ้าง แต่เท่าที่หาได้มีน้อยเหลือเกิน ทำขึ้นมาจากวรรณคดีโบราณก็อ่านไม่สนุก จะทำอย่างไรดี

พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง

โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี

นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์

สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา

สวัสดีปีใหม่ครับ

ผมทดลองทำหนังสือ epub ภาษาอังกฤษขึ้นมาเล่มหนึ่ง เนื้อหาเป็นบทบรรยายเรื่อง History of Modern Astrononmy in Thailand