แจกจ่ายหนังสือ

คุณ Alilas มาขอไว้บนเว็บบอร์ดน […]

หนังสือเล่มเล็ก ๆ เล่มนี้ รวบรวมใจความสำคัญทั้งหมดของพระศาสนาเอาไว้ เหมาะสำหรับคนทั่วไปที่สนใจในพระศาสนา แต่ไม่อยากอ่านหนังสือยาว ๆ หรือคนที่อยากได้คู่มืออ้างอิงหลักการสำคัญ ๆ ของพระศาสนา

เมื่อก่อนเคยอ่านหนังสือ เล่าเรื่องในไตรภูมิพระร่วง ของเสฐียรโกเศศ เวลากล่าวถึงป่าหิมพานต์ หรือเมืองสวรรค์ ผู้แต่งชอบอ้างถึงเรื่องสมบัติอมรินทร์บ่อยๆ จนสงสัยว่าสมบัติอมรินทร์คืออะไร ต่อมาจึงได้ไปเห็นว่าเป็นนิทานคำกลอนของเจ้าพระยาพระคลัง (หน)

ผมทำหนังสือสำหรับเครื่องอ่าน ebook ในรูปแบบ pdf เป็นเรื่อง พระราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จประพาสลำน้ำมะขามเฒ่า เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับ จดหมายนายทรงอานุภาพ เล่าเรื่องเสด็จประพาสต้นครั้งแรก พระนิพนธ์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (ซึ่งความจริงเล่าถึงหลายครั้งต่อมาด้วย)

พระยาตรัง นอกจากจะเป็นกวีฝีปากคมแล้ว ยังเป็นนักค้นคว้าสะสมวรรณคดีโบราณอีกด้วย ถ้าเราไม่มีพระยาตรัง เราก็จะไม่รู้จักโคลงเบ็ดเตล็ดของศรีปราชญ์ เช่น “แหวนนี้ท่านได้แต่    ใดมา …” หรือ “ธรณีภพนี้เพ่ง    ทิพยาน หนึ่งรา …”

นี่ก็เป็นอีกเรื่องที่คุณ visan […]