PDF

คุณ Alilas มาขอไว้บนเว็บบอร์ดน […]

หนังสือเล่มเล็ก ๆ เล่มนี้ รวบรวมใจความสำคัญทั้งหมดของพระศาสนาเอาไว้ เหมาะสำหรับคนทั่วไปที่สนใจในพระศาสนา แต่ไม่อยากอ่านหนังสือยาว ๆ หรือคนที่อยากได้คู่มืออ้างอิงหลักการสำคัญ ๆ ของพระศาสนา

พระยาตรัง นอกจากจะเป็นกวีฝีปากคมแล้ว ยังเป็นนักค้นคว้าสะสมวรรณคดีโบราณอีกด้วย ถ้าเราไม่มีพระยาตรัง เราก็จะไม่รู้จักโคลงเบ็ดเตล็ดของศรีปราชญ์ เช่น “แหวนนี้ท่านได้แต่    ใดมา …” หรือ “ธรณีภพนี้เพ่ง    ทิพยาน หนึ่งรา …”

นี่ก็เป็นอีกเรื่องที่คุณ visan […]

พระยาตรังเป็นกวีในยุคต้นรัตนโกสินทร์ มีฝีปากคมคายมาก เสียดายที่งานเขียนของท่านเป็นโคลงที่ใช้คำโบราณหลายคำ ทำให้อ่านยาก คนทั่วไปเลยไม่ค่อยรู้จัก ต้องตั้งใจอ่าน เปิดพจนานุกรมบ่อยๆ จึงจะเข้าใจ แต่เมื่อเข้าใจแล้วจะต้องทึ่งในความงดงามของถ้อยคำและความหมายของพระยาตรัง

วันสุดท้ายของเดือนตุลาคม ฝรั่งก็นับว่าเป็นวันฮาโลวีน (Halloween) หรือว่าวันปล่อยผีนะครับ จริง ๆ วันฮาโลวีน นี่เป็นวันที่แปลกมากเพราะว่าเด็ก ๆ จะไปเคาะบ้านคนที่ไม่รู้จักเพื่อขอขนม ซึ่งโดยปกติแล้วฝรั่งเขาก็ไม่เคาะบ้านคนแปลกหน้านะ และก็ไม่เปิดประตูรับคนแปลกหน้าเหมือนกัน (ฝรั่งก็โจรเยอะ) แต่ก็มียกเว้นวันฮาโลวีน นี่แหละ ที่คนดูเหมือนจะไว้ใจคนอื่นมากเป็นพิเศษ (หรือว่าไว้ใจผี ก็ไม่รู้นะครับ)