ศาสนา

หนังสือคู่มือมนุษย์เป็นหนังสือธรรมะที่ได้รับการยอมรับทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศว่าเป็นหนังสือที่อธิบายถึงแก่นและสิ่งที่เราควรรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธ เป็นหนังสือที่อธิบายตรงไปตรงมาถึงสิ่งที่เป็นศาสนาพุทธ และสิ่งที่ไม่เป็นศาสนาพุทธ และเป็นหนังสือที่ชาวพุทธทุกคนควรจะได้อ่านอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต

พึ่งแนะนำหนังสือ สันโดษ…เคล็ดลับของความสุข ไปไม่นาน อ.ดร.กิตติ ์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ส่งหนังสือของอาจารย์มัตซูโอะมาให้อีกเล่ม เป็นหนังสือที่มีชื่อสั้น ๆ แค่ว่า โชคดี

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มเล็ก ๆ ใช้เวลาอ่านผ่านไม่เกินสิบห้านาทีแต่เนื้อหาข้อคิดในหนังสือเล่มนี้อาจจะเปลี่ยนชีวิตของท่านไปชั่วชีวิต เคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมเราถึงต้องอยากได้โน้นได้นี่ มีโทรศัพท์แล้วก็ต้องมีรุ่นที่ใหม่ ๆ ขึ้นไปอีก เพื่อนมีรถ เราก็ต้องมีรถเหมือนเขาถึงจะมีความสุข

หนังสือคู่มือพุทธบริษัทเป็นหนังสือที่รวมคำสอนของท่านพุทธทาสห้าเรื่องจากหนังสือชุดธรรมโฆษณ์ โดยทั้งห้าเรื่องเป็นเรื่องที่สำคัญต่อพุทธบริษัททั้งนั้น เช่น หลักการตัดสินปัญหาชีวิต หรือหลักการมองสิ่งต่าง ๆ ในด้านใน

พุทธธรรม เป็นหนังสือธรรมะที่เขียนโดยพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) หนังสือเล่มนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นตำราทางพุทธศาสนาที่ทรงคุณค่าเล่มหนึ่งในปัจจุบัน เทียบได้กับหนังสือคู่มือมนุษย์ หรือว่า แก่นพุทธศาสน์ของท่านพุทธทาส

หนังสือสวดมนต์ทำวัดแปล และคู่มือปฏิบัติงานศาสนพิธีเล่มนี้อยู่ในรูปแบบ PDF ที่มีการฟังฟอนต์มาเรียบร้อยแล้ว จึงน่าจะอ่านได้กับเครื่องอ่านอีบุ๊คหรือว่าโปรแกรมอ่า PDF อื่น ๆ ได้ทันที หนังสือเล่มนี้ใช้ฟ้อนต์ข้างในค่อนข้างใหญ่ จึงอ่านง่ายมากครับเวลาอ่านบนเครื่องอ่านอีบุ๊ค ขออนุญาตผู้จัดทำนำมาเผยแพร่เป็นธรรมทานนะครับ