Close

ผมเคยมีโอกาสได้ดูภาพยนต์เรื่องหนึ่งชื่อว่า Rabbit Proof Fence ถ้าแปลเป็นไทยก็คงเป็น รั้วกันกระต่าย  ที่มาของรั้วนี้ก็คือ ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่เป็นเกาะแยกจากแผ่นดินใหญ่ ทำให้มีระบบนิเวศที่ต่างจากที่อื่นมาก และมีสัตว์และพืชพื้นถิ่นของตัวเอง เช่น หมีโคอาลา จิงโจ้ และ ยูคาลิปตัส เป็นต้น  ในขณะเดียวกัน ก็ทำให้สิ่งมีชีวิตพื้นถิ่นในออสเตรเลียมีความเสี่ยงต่อการถุกรุกรานโดยสิ่งมีชีวิตต่างถิ่น (Invasive Species) ที่ถูกนำเข้ามา เพราะสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นเหล่านี้จะไม่มีศัตรูตามธรรมชาติที่จะคอยควบคุมจำนวน  ตัวอย่างเช่น คางคกอ้อย (Cane Toad) ที่ถูกนำเข้ามาเพื่อสู้กับเต่าทองที่กัดกินต้นอ้อย แต่คางคกเหล่านี้ ก็กินพืชอื่นไปด้วย และขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว  หรือแม้แต่มดคันไฟบางสายพันธุ์ ซึ่งเป็นสัตว์ที่พบได้ทั่วไปในแผ่นดินใหญ่ แต่ไม่มีตามธรรมชาติในออสเตรเลีย  ซึ่งมดเหล่านี้ ถูกนำไปกับเรือที่ล่องมาจากยุโรปและเอเชีย และก็ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วในออสเตรเลียและก่อปัญหามากมาย  สิ่งมีชีวิตต่างถิ่นที่ก่อปัญหาในออสเตรเลีย ยังรวมไปถึงกระต่าย สัตว์ที่ดูเหมือนจะน่ารัก แต่ด้วยความสามารถในการแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ว ทำให้ประชากรกระต่ายแพร่ขยายในออสเตรเลีย และส่งผลถึงการเกษตรในประเทศ เพราะกระต่ายเหล่านั้นบุกเข้าไปกินพืชผลทางการเกษตรนั่นเอง  รัฐทางฝั่งตะวันตกของออสเตรเลีย ซึ่งยังไม่ถูกรุกรานโดนกระต่ายมากนัก จึงได้สร้างรั้วกันกระต่ายที่ยาวตั้งแต่ชายฝั่งด้านเหนือลงมายังชายฝั่งด้านใต้ แยกประเทศออกเป็นสองฝั่ง คือฝั่งทางตะวันออกที่มีกระต่ายอยู่มาก และฝั่งตะวันตกที่มีกระต่ายอยู่น้อย  โดยรั้วนี้ ก็มีชื่อในภาษาอังกฤษว่า Rabbit Proof Fence และรั้วนี้ นอกจากจะกั้นกระต่ายแล้ว ในหนังเรื่องนี้ ยังเป็นสัญญะที่แสดงถึงการแบ่งแยกคนต่างชนชั้นออกจากกันอีกด้วย

Continue reading →

เขียนโดย: pruet, ธันวาคม 20th, 2013

ในหัวข้อ: บทความ

แทก: , , ,

2 ความเห็นท่านสามารถนำบทความใน WeRead ไปเผยแพร่ เผยแพร่ ดัดแปลง ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงแต่ต้องทำลิงค์กลับมาที่บทความต้นฉบับเท่านั้น
อ่านเพิ่มเติมที่คำประกาศสิทธิ์